Šarniri vidljivim zglobom Aximat 100 Planiranje konstrukcija 2-0-1-3 2013 H-D-E--h-r HDEhr 0-1 1-3 u-j-u-ć-e ujuće i-j-e ije a-m-o amo p-r-a-v-o pravo b-e-z bez n-e n-e www hafele com i-r-i iri i-m o-m 1-0-0 100 a-n-j-e anje i-j-a ija Šarniri vidljivim zglobom Aximat 100 planiranje konstrukcijaŠarniri vidljivim zglobom Aximat 100Planiranje konstrukcijaNovi proizvodi sistemiNovi proizvodi sistemiPlaniranje konstrukcijaNeobvezujuće dimenzije Zadržavamo pravo konstrukcijskih izmjena bez prethodne napomene Izračun širine vrata Legenda LSB svijetla širina ormara dosjed vrata širina vrata fuga Važna napomena obrade pričvršćivanje zglobne ruke Korpus vratima vanjska širina ormara 400 debljina bočne stijenke svijetla širina ormara 362 LSB širina vrata Primjer 362 392 Korpus dvostrukim vratima vanjska širina ormara 800 debljina bočne stijenke svijetla širina ormara 762 LSB širina vrata Primjer 762 394 Način izrade obliku elemenata nizu dvostrukim vratima vanjska širina ormara 800 debljina bočne stijenke svijetla širina ormara 781 LSB širina vrata Primjer 781 394 osiguranje zglobne ruke nužan treći vijak Pomoć pri prodaji #W1C ff13 int 093 Page Friday January 2013